Benestar animal

El Benestar Animal, és una preocupació natural que sorgeix en el moment en què els consumidors, que ja no tenen informació directa sobre la cria i sacrifici dels animals, i es qüestionen per la qualitat i viabilitat dels productes que utilitzen.

El benestar en els animals de granja, implica les àrees de la cria, el transport i la matança, i es basa en tres premisses que s'adapten a cadascuna de les àrees:

Que els animals tinguin les seves necessitats bàsiques cobertes i no hagin d'enfrontar-se a l'entorn
Que es puguin desenvolupar correctament amb el mínim de sensacions negatives
Que puguin expressar algunes conductes naturals pròpies de cada espècie

Als països europeus hi ha una normativa estricta sobre Benestar Animal, que nosaltres respectem i complim, ja que tenim el convenciment que totes aquestes mesures van a favor del medi ambient i en definitiva, de la salut dels consumidors finals.

Close