Certificacions

ALIMENTBARNA SL disposa d'un Departament propi de Qualitat i Seguretat Alimentària, compost per molt bons professionals amb titulacions i experiència al sector alimentari. Gràcies a això, es dóna un plus de confiança a les nostres parts interessades com: clients, consumidors, administracions,...
 
El compromís global de tota la companyia amb la qualitat i innocuïtat dels nostres productes, ens ha portat a l'obtenció de les certificacions següents:

CERTIFICACIÓ POLLASTRE GROC CATALÀ

És una marca registrada certificada, per a un tipus de pollastre amb una alimentació a base de cereals, com a mínim el 65%, criat i sacrificat a Catalunya i de la màxima qualitat; baix en greixos i alt valor proteic.
 

El consum d'aquest pollastre garanteix una alimentació sana, i un producte de proximitat, generant un estalvi i una racionalització en el consum de recursos.

Tot el pollastre groc que criem i comercialitzem és Pollastre Groc Català.

 

POLLASTRE CERTIFICAT REI DEL GALLINER

 

El Rei del Galliner és un pollastre que prové d'una raça d'aus rescatada d'antany i autòctona de Catalunya i de creixement lent, té un mínim de 56 dies de vida, gairebé el doble que un pollastre estàndard, i una alimentació 100% vegetal a base de cereals.

A més, són aus criades i sacrificades a Catalunya.

Per totes aquestes característiques, és una gran opció per a aquells que vulguin incloure un element diferencial i de qualitat en la seva oferta. El Rei del Galliner ens dóna una carn groga, ferma, saborosa, consistent i exquisida.

 

CERTIFICAT CCPAE
 
Des de ja fa uns quants anys, Alimentbarna disposa de la certificació CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).
 
Sota el seu abast d'activitat certificada, el nostre escorxador estaria en disposició de sacrificar aus de tipus ecològic i poder fer-ne l'especejament, i/o comercialització si hi haguessin clients interessats a tenir pollastre ecològic.
 
La normativa per a la cria ecològica i el sacrifici d'aquest tipus d'aus és molt estricta i controla aspectes com l'alimentació, la medicació, l'horari de llum natural a què estan sotmeses les aus i els dies de vida d'aquestes aus.

 

 

CERTIFICAT ISO 22000:2018 EN INNOCUÏTAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La nostra companyia disposa de la certificació ISO 22000:2018 en Innocuïtat i Seguretat Alimentària, norma reconeguda internacionalment, en superar satisfactòriament les auditories externes realitzades a les nostres instal·lacions per la certificadora Bureau Veritas.
 
Aquest certificat avala el sistema de gestió de la seguretat alimentària implantat a Alimentbarna, i és un segell de garantia del nostre bon fer per a totes les parts interessades com a clients, consumidors, etc.
 
Un reconeixement, sens dubte, al compromís de tota l'empresa amb la qualitat i la innocuïtat alimentària a tots els seus productes, processos ia tots els nivells.

 

GARANTÍA HALAL

Producte Halal són totes aquelles mercaderies que segueixen les directrius i normes que les fan aptes per als consumidors de credo musulmà.

En el nostre escorxador el 100% de les aus sacrificades es fan seguint aquestes directrius, sacrifici manual i sense disc.

Per això no hi ha risc d'encreuament de lots ni de contaminació creuada, i totes elles són aptes tant per al mercat nacional com per al mercat àrab indistintament.

 

ENTITAT ADHERIDA A L’ACORD SOBRE EL CODI DE BONES PRÀCTIQUES COMERCIALS AL LLARG DE LA CADENA ALIMENTÀRIA A CATALUNYA (CBPC).

 

 

 

 

 

 

 

Close