Escorxador de pollastres: el sacrifici

 

El nostre propi escorxador de pollastres està situat al sud de Catalunya, a la població de Reus, prop de Tarragona i de Barcelona.

Les modernes instal·lacions de què disposem a l'escorxador de pollastres ens permeten:

• planificar la producció diària, i

• complir amb les estrictes exigències sanitàries.

A més es garanteix un tracte respectuós als animals i uns estàndards de qualitat d'alt nivell.

El nostre escorxador de pollastres rep cada dia 40.000 aus.

 

Aquestes provenen de les nostres pròpies granges de pollastres, curosament seleccionades. L'escorxador de pollastres està equipat amb tota la maquinària necessària perquè el sacrifici de les aus es faci de manera garantida i segura.

D'aquesta manera, juntament amb els controls de qualitat efectuats, confirmar un producte de màxima qualitat per als nostres consumidors finals. 50 persones treballen diàriament per dur a terme totes les tasques de sacrifici.

Aquest sacrifici es fa d'acord amb totes les normes de sanitat i benestar animal. Amb l'augment del temps d'oreig de les aus aconseguim una carn millor refrigerada, més ferma i de major durada.

En definitiva, una carn de pollastre de gran qualitat, apta per a tot tipus d'envàs i transformació.

Una vegada que els pollastres estan sacrificats i degudament refrigerats, es classifiquen en funció del seu pes i grandària. Es separen degudament els pollastres destinats per a la venda directa d'aquells que s´utilitzaran per a la manipulació i l´especejament.

Seguidament a aquesta classificació, es carreguen les aus en els camions de transport. Comença així el flux d'entrada de canals a la sala d'especejament.

S'assegura una circulació constant d'animals recentment sacrificats a l'escorxador de pollastres per anar desfent. Es van processant en funció de les necessitats diàries dels nostres clients.

Els pollastres es poden servir enters a granel o bé en peces envasades en safates al buit o amb atmosfera protectora.

 

Close