Interfoliat

Es basa en congelar el producte, separant mitjançant capes de plàstic a l'interior de la caixa de cartró. Aquest tipus de congelació pot ser també molt ràpida, de manera que les característiques organolèptiques dels productes estaran molt poc alterades, i té l'avantatge d'optimitzar l'espai d'estocatge, ja que el producte queda bastant compactat dins de la caixa.

Close