En atmosfera protectora

O Atmosfera Modificada, és un envàs segellat que substitueix l'aire atmosfèric de l'interior de la safata per una barreja de gasos, diferents per a cada tipus de producte, que permeten la conservació de l´aliment i les seves característiques el màxim de temps possible.
El 80% de l'envasat que realitzem a Alimentbarna és en Atmosfera Protectora amb safata transparent, aquest tipus d'envàs és visualment molt agradable i permet veure des de qualsevol angle de la safata el producte interior.
Els nostres productes en Atmosfera Modificada tenen una vida útil d'entre 8 i 12 dies.

Close