Política de privacitat

Alimentbarna, S.L. té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats en www.alimentbarna.com o a través de qualsevol forma de contacte referida en la website.

En respecte a la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (d'ara endavant, RGPD), aquesta labor de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

Informació sobre la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

Alimentbarna podrà recopilar dades d'aquells usuaris que es posin en contacte a través de correu electrònic o telèfon, i que legitimaran el tractament de les dades segons les estipulacions recollides en el present apartat, prestant l'usuari consentiment per a això.

L'usuari consent inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que faciliti siguin tractats per a la seva recollida, registre en els fitxers de Alimentbarna i utilització amb les següents finalitats:

  • Gestionar el motiu del seu contacte i donar-li tràmit a nivell administratiu
  • Gestionar el registre de l'usuari en la intranet de la pàgina web
  • Prestar els serveis assenyalats en la nostra pàgina web
  • Gestió administrativa, comptable i fiscal.

 

Alimentbarna permet a l'usuari registrar-se en al present website i accedir al seu perfil d'usuari. Per a això, l'usuari haurà d'introduir el seu usuari i contrasenya.

Així mateix, l'usuari autoritza que les dades de caràcter personal que tracti Alimentbarna siguin cedits o comunicats a empreses associades a Alimentbarna, especialment referència a Alimentbarna, S.L., amb les mateixes finalitats per als quals han estat recaptats.

S'informa l'usuari que la base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal és el consentiment. A fi complir amb aquest requisit, l'usuari haurà d'emplenar els camps marcats com a “obligatoris” en el formulari de contacte de nostra website, a més d'acceptar la present política de privacitat. L'emplenament parcial o el no emplenament de la informació explicada anteriorment pot donar lloc a la no atenció de la seva sol·licitud.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, Alimentbarna podrà excloure a l'usuari dels serveis que hagi sol·licitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

Es comunica als usuaris que les dades de caràcter personal seran conservats fins que hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la finalitat pels quals van ser recaptats o registrats en els nostres fitxers. Posteriorment, les dades de caràcter personal que compleixin aquesta condició seran suprimits, tret que existeixi una norma de rang legal que habiliti la seva conservació. Destacar que, de la mateixa manera, les dades de caràcter personal seran suprimits en el cas que l'usuari exerceixi el dret de cancel·lació d'aquests.

S'informa que Alimentbarna contracta la gestió d'algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals.

Drets dels usuaris

El consentiment prestat per l'usuari pot ser revocat en qualsevol moment i, per això, els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, així com la limitació o oposició al seu tractament previstos en el RGDP i la LOPD, dirigint una comunicació per escrit a l'adreça: Ca Cuyás, 27 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Espanya; o bé a través d'email alimentbarna@alimentbarna.com incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte “PROTECCIÓ DE DADES – Alimentbarna”.

L'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Xarxes Socials

Alimentbarna està present en les principals xarxes socials: Facebook i Instagram. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades en els seus perfils derivat d'amics, likes, followers o seguidors, comments, pines, etc.

L'usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on Alimentbarna està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes el permet per a informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

Modificacions

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment sobre la base de les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant-se Alimentbarna aquest dret en exclusiva.

Contacte amb Alimentbarna

Can Cuyás, 27 08110 Montcada i Reixac (Barcelona) Espanya

Close