Granges de pollastres: la cria

Alimentbarna ha integrat el procés de la cria de pollastres a la seva activitat.

L'objectiu d'aquesta acció és tenir un major control de les matèries primeres que rebem.

D'aquesta manera garantim la qualitat del producte final. Alimentbarna disposa de nombroses granges de pollastres repartides per tot el territori català (a Barcelona, ​​Tarragona, Lleida i Girona).

En elles criem, entre d'altres, el "Pollastre Groc Català" o el "Rei del Galliner".

Totes dues, són marques registrades autòctones, per aus criades en granges catalanes i sacrificades en escorxadors d'aus de Catalunya.

Integrar les granges de pollastres en el procés productiu aporta un estàndard en la qualitat del producte.

Aquesta integració suposa el control des de l'inici i assegura que tots els pollastres, amb independència de la granja d'origen, estan criats sota les mateixes pautes i amb la mateixa alimentació.

L'alimentació en les granges de pollastres està curosament seleccionada.

D'aquesta manera, les aus poden créixer al ritme correcte i amb les màximes garanties i estabilitat. L'alimentació amb la qual criem els nostres pollastres és 100% vegetal i està composta bàsicament de cereals: blat de moro, blat, ordi i soja.

Varietats que donen el característic color groc dels pollastres criats sota les normes del "Pollastre Groc Català".

La integració de les granges de pollastres en el procés productiu suposa estar segurs de la qualitat al llarg de totes les etapes.

Aquesta circumstància ens permet el control total de la mercaderia que entra al nostre escorxador.

 

A més amb aquesta actuació s'assegura un producte de proximitat al client i als consumidors. D'altra banda suposa una racionalització de costos i recursos.

Només aquelles granges de pollastres que compleixen amb totes les nostres especificacions són aprovades per formar part del nostre grup.

Aquestes especificacions estan rigorosament descrites i se'ls fa arribar a les granges per a la seva signatura.

També se'ls exigeix ​​complir la normativa de benestar animal.

 

Close